Perustamisvuosi 2003

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Korjaus- ja saneeraussuunnittelu
Sisustussuunnittelu
Hankesuunnittelu
Toteutuksen hallinnointi / Rakennuttaminen

Arkkitehtitoimisto Minna Magnussen
Pietarinkatu 15 L 1
00140 Helsinki

Tel +358 40 596 7724
toimisto@magnussen.fi
www.magnussen.fi

"When any body is composed of parts smooth and polished, without pressing upon each other, without shewing any ruggedness or confusion, and at the same time affecting some regular shape, I call it elegant". A Philosophical Enquiry into the Origins of our Ideas of the Sublime and Beautiful by Edmund Burke, University of Notre Dame Press London.

Ei ole vain suuria suunnitelmia vaan kaikki suunnitelmat ovat yhtä suuria ja merkittäviä.
Minna Magnussen, Arkkitehti SAFA

Minna Magnussen valmistui arkkitehdiksi 1996 San Franciscossa sijaitsevasta arvostetusta California College of the Arts, CCA.
www.cca.edu