Allman byggnad

VANDA

Autoverkkokauppa Oy, Petikko. Yta ca 6 300 k-m2.kommersiell fastighet. Huvudprojektering/ Arkitektplanering. Ram: Betong Fasader

ESBO

Autoverkkokauppa Oy. Juvanmalmi.
Yta ca 15 899 k-m2.
Förändringsplanering av industrifastigheter. Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Ram: Betong

VANDA

Vitrea Oy
Petikko, Vanda. Yta 2.170 v-m2.
Affärsegendom
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betongblock
Fasad: Glass
Tak: Plantak

ESBO

4 privathus. Bastvik. Yta 987 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betongblock
Fasad: rappad
Tak: pulpettak

VANDA

Petikko, Vanda. Yta 2 000 v-m2.
Affärsegendom
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betongblock
Fasad: Glass
Tak: Plantak

HELSINGFORS

Skattudden. Area 1 862 m2.
Förändring av kontorsutrymmet till 17 bostäder.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering

FINLAND

Salaattiasema Restauranger. Arkitektplanering

ESBO, HELSINGFORS

Sport Car Center. Jaguar och Land Rover. Arkitektplanering

FINLAND

Hanko Sushi Restauranger. Arkitektplanering

HELSINGFORS

Gamlas. Förändring av Helsingfors stads ungdomshem till professionella familjehem. Huvudplanering / Arkitektplanering

HELSINGFORS

Mellungsbacka. Förändring av Helsingfors stads ungdomshem till professionella familjehem. Huvudplanering / Arkitektplanering

VANDA

Petikko, Vantaa. Area 2 000 m2. Industial Building extension and new facade design.
Head Design /Architectural Design

HELSINGFORS

Haga, Helsingfors.Storlek ca. 2 400 k-m2.
Ett internat som ändras till bostäder.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering

ÅBÖ

Office space: Linnankatu, Turku.
Interior Design

HELSINGFORS

Kronohagen, Helsingfors.En Gammal fastighet ändring och restaurering.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering

ESTLAND

Wiedemanni 14, Haapsalu, Estland. En Gammal fastighet byggs om till 7 lägenheter.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering

TRÄSKÄNDA

Radhusbolag: As Oy Kinnarinkatu, Träskända. Storlek ca. 3 653 k-m2.
Ändring och restaurering av fasaderna.
Huvudplan/ Arkitektplanering.
Stomme: betong
Fasad: trä
Tak: sadeltak, filt

HELSINGFORS

Puupalvelu Jari Rajala Oy, Malm, Helsingfors. Yta 170 v-m2. Industribyggnad.
Arkitektplanering

HELSINGFORS

Porsche, Vik, Helsingfors. Yta 563 v-m2. Utvidgning.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betong/stål
Fasad: stål/glas
Tak: plantak

VANDA

Laattapiste, Piispankylä, Vanda. Yta 599 v-m2. Utvidgning.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering

HELSINGFORS

Golf-Satama Oy, Västra hamnen, Helsingfors. Yta 8 620 v-m2. Ändring av affärsytrymme.
Huvudprojektering

Privathus

ESBO

Privathus: Westend. Yta 475 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betong
Fasad: Glass
Tak: Plantak

GRANKULLA

Privathus: Grankulla. Yta 300 m2.
Komplett tillbyggnad / renovering av byggnaden, inredning och gårdsplan.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: Ram
Fasad: Granit, styrelse
Tak: Mansard

FANTASTIC VOYAGE

Privathus: Suvisaaristo, Esbo. Yta 636 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betong
Fasad: Glass
Tak: Plantak

ESBO

10 Privathus: Bastvik, Esbo. Yta 2.265 m2
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betongblock
Fasad: rappad
Tak: pulpettak

LITTLE WONDER

Privathus: Marudd, Helsingfors. Yta 292,5 m2
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betongblock, håldäcksplatta
Fasad: rappad, träpanel
Tak: pulpettak

ESBO

Privathus: Sommaröarna, Esbo. Yta 841,5m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betong
Fasad: betong
Tak: plantak

ESBO

Privathus: Westend, Esbo. Yta 200 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Reparation av existerande byggnad samt gårdsplan.
Stomme: betongblock
Fasad: rappad
Tak: Åstak

NOKIA

Privathus: Nokia. Yta 320m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betong
Fasad: betong
Tak: plantak

ESBO

Privathus: Sommaröarna, Esbo. Yta 600m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betong
Fasad: betong
Tak: plantak

ÅBO

Privathus: Åbo. Yta 300v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betong
Fasad: betong
Tak: plantak

ESBO

Privathus: Alberga, Esbo. Yta 140v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak

HELSINGFORS

3 Parhus: Mellungsby, Helsingfors. Yta 718 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betongblock
Fasad: rappad
Tak: pulpettak

HELSINGFORS

Privathus. Svedjeholmen, Helsingfors, Yta 300 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betong
Fasad: rappad, koppar
Tak: plantak

HELSINGFORS

5 privatbostadshus: Krogiuksentie 10, Kuusisaari.
Omfattning 1 830 m2.
Huvudplanering under utförandet / arkitektonisk planering för inre och yttre delar.
Konstruktion: betongelement, håldäck
Fasader: puts / koppar
Tak: platt tak, takfilt

PERE

Privathus: Pere, Pirkkala. Yta 250v-m2 +Strandbastu 30v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betongblock
Fasad: rappad
Tak: pulpettak

ESBO

Privathus: Tillinmäki, Esbo. Yta 298v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä, betong
Fasad: trä
Tak: åstak

ESBO

Privathus: Fågelberga, Esbo. Yta 126v-m2.
Arkitektplanering
Stomme: betongblock
Fasad: rappad
Tak: pulpettak

VICHTIS

Privathus: Mansikkakuja 6, Vichtis, Nummela. Yta c. 250v-m2.
Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak, plot

ESBO

Privathus: Westend, Esbo. Yta 430 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Utvidningsplan av byggnade, reparation av existerande byggnad samt gårdsplan.
Stomme: betongblock, håldäcksplattor
Fasad: rappad
Tak: plantak

HELSINGFORS

Privathus: Jollas, Helsingfors. Yta 210 v-m2+129 m2 källare+biltak/förvarsutrymme.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betongblock, håldäcksplatta
Fasad: rappad, träpanel
Tak: lapekatto, plåt

SJUNDEÅ

Parhus: Sjundeå. Yta 250 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: pulpettak, plåt

ESBO

4 Privathus: Iirisviken, Esbo. Yta 598 v-m2+388 m2 källare+flera biltak/förvarsutrymmen.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betongblock, håldäcksplatta
Fasad: rappad, träpanel
Tak: pulpettak, plåt

ESBO

Privathus: Noux Kunnarla, Esbo. Yta 167 v-m2+biltak/förvaringsutrymme.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak, plåt

HELSINGFORS

Viksbacka tomtöverlåtelsetävling/Helsingfors Stad. Yta 9 680 v-m2.
Planering.
I samarbete med Julia Hertell.

KYRSLÄTT

Privathus: Veikkola, Kyrkslätt. Yta 270 v-m2+biltak/förvaringsutrymme och strandbastu.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak, plåt

RANTASALMI OY

Modelhus. Yta 190 v-m2. Planering.
Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak, plåt

ESBO

4 Privathus: Bastuviken, Esbo. Yta 500 v-m2+flera biltak/förvaringsutrymmen.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: betongblock, håldäcksplatta
Fasad: rappad, träpanel
Tak: lapekatto, tegel

HELSINGFORS

Privathus: Svedjeholmen, Helsingfors. Total yta 900 m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: på stället gjuten betong, håldäcksplatta
Fasad: rappad, natursten, träpanel
Tak: plantak

KOLSARI

Tomtindelningsplan. Tomtens areal 27 000 m2 / 6 byggnadsplatser.
Planering.

ESBO

Privathus: Suvela, Esbo. Yta 130 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak , plåt

Fritidhus

HELSINGFORS

Strandbastu: Jollas. Yta 45 m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: Träram
Fasad: Styrelse
Tak: Gavel tak

HITIS

Fritidhus: Hitis. Yta 200 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak

INGÅ

Fritidhus: Båtuddden, Ingå. Yta 280 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak

KYRSSLÄTT

Fritidhus: Hirsala, Kyrkslätt. Yta 250 v-m2+biltak/förvaringsutrymme.
Stomme: betong block, håldäcksplatta
Fasad: natursten, träpanel
Tak: plantak

EKENES

Fritidhus/Utvidgning: Odensö, Ekenäs. Yta 40/60 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak, filt

EKENES

Fritidhus: Strömsö, Ekenäs. Yta 140 v-m2, 40 v-m2 strandbastu, 40 v-m2 ekonomibyggnad.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak, filt

KYRSLÄTT

Fritidhus: Sarfvik, Kyrkslätt. Yta 350 v-m2. Planering.

KÖYRÄ

Fritidhus: Köyrä, Kangasala. Yta 70 v-m2, 20 v-m2, 20 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Stomme: trä
Fasad: trä
Tak: åstak

Inredningsdesign

ESPOO

Ny takvåning: Gäddvik, Helsingfors. Yta ca 240 m2 + altan ca 208 m2. Omfattande inredningsdesign. Ansvarig designer

HELSINGFORS

Privathus: Munksnäs. Yta 400 m2.
Renovering och inredning.

HELSINGFORS

Höghuslägenhet: Kronohagen, Helsingfors. Yta 72 m2.
Reparations och inredningsplan

HELSINGFORS

5 Privathus. Krogiusvägen 10, Gränö, Helsingfors. Yta 358-472v-m2.
Inredningdesign

ÅBO

Byrö: Linnankatu, Åbo. Inredningdesign.

HELSINKI

Privat bostad: Liisankatu, Kronohagen, Helsingfors. Yta ca 72 m2. Reparation och inredningsplan.

STAND AND DELIVER

Privathus: Krogiuksentie 10, Kuusisaari, Helsingfors.
Yta 357,5 m2. Inredningsplanering.

HELSINGFORS

Privathus: Tykistökapteenintie, Lövö, Helsingfors. Yta c. 220v-m2.
Inre reparations och byggningen hallinta

ESBO

Privathus: As Oy Westendintie 1, Westend, Esbo. Yta 430 v-m2.
Huvudprojektering/ Arkitektplanering
Utvidningsplan för byggnade, reparation av existerande byggnad och inredningsplan samt gårdsplan.

HELSINGFORS

Privathus: Jollas, Helsingfors. Yta 250 m2.
Reparations och inredningsplan.

PONSA

Fritidhus: Ponsa, Kangasala. Yta 100 m2.
Yttre och inre reparations och inredningsplan.

HELSINGFORS

Radhus: Östra Baggböle, Helsingfors. Yta 170 m2.
Reparation och inredningsplan + administration av byggarbetet.

HELSINGFORS

Privathus: Rödbergen, Helsingfors. Yta 130 m2.
Reparations och inredningsplan.

GRANKULLA

Privathus: Grankulla. Yta 340 m2+källare.
Inredningsdesign